Boken

Omslag_framSpringa Sörmlandsleden
en guide för dig som inte orkar gå

SLUTSÅLD

Antal sidor: 176
Dimensioner: 120 x 180 x12 mm
Format: Flexband med omslagsflikar
Vikt: 320 g
Språk: Svenska
Utgivningsdatum: mitten av april 2016
ISBN: 9789198309904
Förlag: RidgeRun Förlag
Författare: Niklas Holmström

Upplägget i denna bok skiljer sig åt från de böcker som tidigare finns utgivna om Sörmlandsleden eftersom dessa i första hand vänder sig till vandrare och beskriver leden etapp för etapp. Den här boken ger istället förslag på sträckor som är indelade efter distanser, från milen till löpäventyr över flera dagar. Jag har enbart tagit med sträckor som jag själv verkligen tycker om att springa och som jag längtar tillbaka till. Ett annat grundkriterium är att sträckorna ska vara lätta att ta sig till eller från med buss eller tåg. Flera av ledens etapper är inte medtagna i boken av den enkla anledningen att de är tråkiga beroende på för mycket väglöpning eller för många kalhyggen, som tyvärr blir allt fler.

Boken inleds med några avsnitt om den Sörmländska naturen, dess fauna liksom den kulturhistoria som kantar stigarna för att sedan övergå till det primära att springa på Sörmlandsleden. Mina tips på utrustning beroende på årstid, väder och distanser är anpassad för löpare. Möjligheten att fylla på vatten – och i viss mån energi – under färden är mycket viktigt för den som springer på leden, varför detta behandlas i introduktionen såväl som under separat rubrik för varje sträcka.
Tanken med kapitelindelningen, som sorterar sträckorna efter distans, är att var och en kan välja en sträcka efter sina individuella förutsättningar och i viss mån även efter svårighetsgrad. Under författandet av denna bok funderade jag över just detta med svårighetsgrad. Skulle jag gradera sträckorna på något sätt, från låt säga ”lättlöpt” till ”teknisk och väldigt krävande”? Problemet är att det som jag anser vara lättlöpta stigar för många nyfrälsta stiglöpare kan upplevas som jobbiga med ”en jävla massa rötter”. Dock är det få sträckor som rakt igenom är lättlöpta och variationen är stor. Avsätter du bara tillräckligt med tid, springer i komfortabelt tempo och gör regelbundna stopp blir upplevelsen och ansträngningsnivå en annan, oftast angenämare.

Så gott det går försöker jag beskriva och ge hintar om stigens karaktär och terrängen som väntar på varje sträcka. När det gäller stiglöpning är det många faktorer utöver distansen som spelar in; kupering, övervägande skogslandskap eller klippterräng, inslag av väg, myrpassager och blöthål. Döm aldrig sträckan efter distansen!

Boken är rikt illustrerad med strax över 100 färgfotografier från halvsidor till heluppslag. Samtliga foton har tagits under de fyra år som jag sprungit på leden.

Sträckorna som behandlas i boken har jag genom åren sprungit mer än en gång, ibland åt båda hållen och under olika årstider. För merparten av mina äventyr har jag skrivit en story med tillhörande fotografier på bloggen ”Trail stories” och dessa kommer att finns tillgängliga och pedagogiskt sorterade efter bokens distanskapitel på denna hemsida när boken börjar levereras.

Jag är övertygad om att även vandrare, inbitna som nyfrälsta, kommer att finna en hel del matnyttigt i boken, inte minst uppslag till ”nya” sträckningar.

Sörmlandsleden har något för alla!