Flerdagars

sid_flerdagarsHär nedan finner du de av mina löpäventyr på leden som resulterat i en story som alltid ackompanjeras med ett gäng fotografier. Det är bara att klicka på den länkade sträckan. Tanken är att dessa ska fungera som ett ”fylligare” komplement till de behandlade sträckorna i boken och de är även fördelade efter den kapitelindelning som råder i boken. När det gäller de angivna distanserna nedan beror variationerna för en och samma sträcka på att jag många gånger gjort avvikelser, antingen tagit en genväg, en vacker omväg eller bara prövat en lokal stig i anslutning till leden. Detta medan de angivna sträckorna i boken (där annat inte anges) är så nära det exakta även om det diffar med en eller par kilometer från gång till gång. Klickar du på GPS-rutten får du upp sträckan på Googles terrängkarta med kilometerangivelser.

Tvådagars
Läggesta-Åkers styckebruk-Lilla Vasskärr-Läggesta
| 28 + 30 km | Etapper: 17:1, 16-15:1 | 9-10 december 2016

Nävekvarn–Koppartorp light version | 37 km | Etapper: 36- 41 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 16-17 oktober 2015

Järna–Lilla vasskärr–Malmköping | 51 + 44,3 km | Etapper: 11-20 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 9-10 april 2016
Järna–Lilla vasskärr–Malmköping | 51 + 45 km | Etapper: 11-20 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 12-13 mars 2016
Malmköping–Mariefred–Gnesta | 106 km | Etapper: 20-13:1 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 26-27 december 2014

Stavsjö–Nävekvarn-Koppartorp | 56 + 25 km | Etapper: 32-41 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 1-2 november 2014
Stavsjö–Kvarsebo färjeläge + Djupvik–Stavsjö | 23 + 22,5 km | Etapper: 32,33,33:1,30,31 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 7-8 september 2013
Katrineholm–Stavsjö-Brytsebo | 61 + 27 km | Etapper: 27:1-33 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 30-31 maj 2013

Nävekvarn-Nyköping & Tunabergsrundan | 46 + 42,5 km | Etapper: 36,36:1-3,44:2 + 37,37:1-2,38-41 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 28-29 november 2015
Nyköping–Nävekvarn–Nyköping | 52 + 60,5 km | Etapper: 44-37 + 36,37:1-2,42-44 | GPS-rutt Dag 1 och Dag 2 | 11-12 oktober 2013

Tredagars
Djupvik–Stavsjö–Nävekvarn–Gälkhyttan–Nyköping
| 22 + 67 + 44 km | Etapper: 30-44 | GPS-rutt Dag 1, Dag 2 och Dag 3 | 14-6 maj 2016

Flen–Malmköping–Lilla vasskärr–Fräkensjöberget T&R | 50 + 47,5 + 44 km | 23:1-2,21-22 + 20-16 + 15-13 | GPS-rutt Dag 1, Dag 2 och Dag 3 | 3-5 april 2015

Djupvik–Stavsjö–Nävekvarn–Koppartorp–Nyköping | 23 + 60 + 50 km | Etapper: 30-44 | GPS-rutt Dag 1, Dag 2 och Dag 3 | 11-13 april 2014

Stavsjö–Nyköping-Nynäs slott-Vagnhärad | 67 + 51 + 59 km | Etapper: 32-35,36:1-2,45-55 | GPS-rutt Dag 1, Dag 2 och Dag 3 | 26-28 augusti 2013